Home < FACULTY < Members of Academic Committee

Members of Academic Committee

Lianglong Chen

Fujian

Yundai Chen

Beijing

Guanchang Cheng

Henan

Xiaoshu Cheng

Jiangxi

Lianqun Cui

Shandong

Jianzeng Dong

Beijing

Zhimin Du

Guangdong

Guosheng Fu

Zhejiang

Xianghua Fu

Hebei

Wei Gao

Beijing

Lijun Guo

Beijing

Wenyi Guo

Shanxi

Ben He

Shanghai

Qing He

Beijing

Lang Hong

Jiangxi

Chaolian Huang

Beijing

Dejia Huang

Sichuan

Yong Huo

Beijing

Tiemin Jiang

Tianjin

Bao Li

Shanxi

Lang Li

Guangxi

xueqi Li

Hei Longjiang

Yingzhong Lin

Guangxi

Meilin Liu

Beijing

Yin Liu

Tianjin

Chengzhi Lu

Tianjin

Shuzheng Lv

Beijing

Yitong Ma

Xinjiang

Xiaoqun Pu

Hunan

Shubin Qiao

Beijing

Haiming Shi

Shanghai

Ning Tan

Guangdong

Zheng Wan

Tianjin

Zheng Wan

Tianjin

Dongqi Wang

Shanxi

Haichang Wang

Shanxi

Lefeng Wang

Beijing

Yan Wang

Fujian

Meng Wei

Shanghai

Shangyu Wen

Hei Longjiang

Yongjian Wu

Beijing

Yan Xu

Anhui

Ji Yan

Anhui

Tianlun Yang

Hunan

Yuejin Yang

Beijing

Zhijian Yang

Jiangsu

Ruiyan Zhang

Shanghai

Shuyang Zhang

Beijing

Yingling Zhou

Guangdong

Jianhua Zhu

Zhejiang

sorted in alphabetic order of family names